Forløbet

Teori mandag og onsdag hver uge. og kørsel to gange pr. uge.

Uge 1

  • Teori kl.17.00 - ca.20.00 mandag og onsdag. Køreundervisning tirsdag/onsdag og torsdag/fredag, evt. mandag, kørsel to dage.
Uge 2
  • Teori kl.17.00 - ca.19.30 mandag og onsdag. Køreundervisning tirsdag/onsdag og torsdag/fredag, evt. mandag, kørsel to dage.
Uge 3
  • Teori kl.17.00 - ca.19.00 mandag og onsdag. Køreundervisning tirsdag/onsdag og torsdag/fredag, evt. mandag, kørsel to dage.

Uge 4

  • Teori kl.17.00 - ca.19.00 mandag og onsdag. Køreundervisning tirsdag/onsdag og torsdag/fredag, evt. mandag, kørsel to dage.
Uge 5
  • Teori kl. 18.00 Teori og kørsel mandag (mørkekørsel) Teori kl.17.00- ca.20.00 Sidste teori aften der vi hygger os med pizza. Køreteknisk tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag evt. uge 6
Uge 6 - 8
  • Køreteknisk og evt. ekstra køretimer. Teoriprøven og køreprøver blir også lagt i disse ugene.
 

For at erhverve et kørekort skal du have en lægeerklæring.
Lægeerklæringen fås hos din læge. Husk at medbringe et pasfoto til lægen (3,5 x 4,5 cm).
Du må ikke åbne kuverten!!!  Lægeerklæringen medbringes hurtigst muligt.

Lægeerklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel!Du skal have et 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  • www.alphasafety.dk  udbyder kurser i Vejle.

Beviset må ved indlevering, ikke være over et år gammelt.

Har du kørekort til traktor eller MC, skal du ikke bruge et førstehjælpsbevis.

Betalingen sker i to omganger.
Første faktura (6450,-) blir sendt ud pr. mail en uge før første teoriaften, anden faktura (6450 + 600,-) blir sendt pr. mail tre uger ind i forløbet.